Literatur:           Stand 05.05.2020 A Alexander, Caroline, Die Endurance - Shackletons legendäre Expedition in die Antarktis, 1998 Allard, Carel, Nieuwe hollandse Scheeps-bouw, Waar in vertoond word een volmaakt schip, …, 1695 Anonym, Nomenclatura Navalis, 1670 Anonym, Evenredige Toerusting van Schepen Ten Oorlog Byde Zee, um 1650-60 Handschriftliches Manuskript; Het Scheepvaart Museum Amsterdam, Inv. Nr. S.161(326); Cat. Nr: H 5 a Anonym, Nieuwe Lyst der Oorlog Schepen, in dienst derzer Landen., 1781-9 Anonym, De volmaakte Bootsman, vervattende …, Ausgabe 1818(?) Asaert, Dr. G., Westeuropese scheepvaart in de middeleeuwen, 1974 Asaert, Dr. G., Maritieme geschiedenis der Nederlanden, Bd. I-IV, 1976-1978 Aufheimer, Hans. Schiffsbewaffnung von den Anfängen bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts, 1983 B Ballhausen, Dr. Phil. Carl, Der erste englisch-holländische Seekrieg 1652-1654 …, 1923 Barker, Richard, A Galleon in Fragments In: Model Shipwright 37 (1981); S. 44-52. Barker, Richard, A Manuscript on Shipbuilding, circa 1600, Copied by Newton, 1994 In: The Mariner‘s Mirror, Vol. 80, No. 1 (February 1994), 16-29. Baugean, …, Verzameling van alle soorten oorlogschepen en koopvaardijschepen, 1814 Bentfeldt, Johannes, Außenhautabwicklungen im Schiffbau, 1955 Beylen, Jules van, Schepen van de Nederlanden - Van de late middeleeuwen tot het eind van de 17e eeuw, 1970 Beylen, Jules van, Zeilvaart Lexicon - viertalig maritiem woordenboek, 1985 Beylen, Jules van, de Botter -  Geschiedenis en bouwbeschrijving van een Nederlands vissersschip, 1985 Beylen, Jules van, De Hoogaars en de visserij van Arnemuiden,1993 Bijl, A., De nederlandse Convooidienst 1300-1800 - De maritieme bescherming van koopvaardij …, 1951 Blaeu, Joan, Toonneel der Steden van Holland Westfriesland Utrecht, 1652 Boer, Dr. M.G., Tromp en de Armada van 1639, 1941 Boer, Dr. M.G., Het proefjaar van Maarten Harpertsz. Tromp 1637-1639, 1946 Bos, Elly, Het rijk van Neptunus - Maritieme prentkunst rond de Gouden Eeuw, 1996 Bosch, Lambertus van den, Leeven en daden Der Doorluchtighste Zee-helden En Ontrdeckers van landen, deser eeuwen, 1676 Bosch, Lambertus van den, Leven en bedryf Van den vermaarden Zeeheld Cornelis Tromp, 1692 Bosscher, Ph. M., De Nederlandse Mariniers, 1966 Bosscher, Drs Ph. M., Zeegeschiedenis van de lage landen, 1975 Boven, Graddy, Hoving, Ab, Scheepskamelen & Waterschepen, 2009 Boxer, Prof. C.R., De Ruyter en de Engelse Oorlogen in de Gouden Eeuw, 1976 Braaksma, Jan G., De punter door de eeuwen heen (deel I), In: Scheepshistorie, 22, Seite 50 ff. Brandt, Gerard, Het leven en bedryf van den heere Michiel de Ruiter, Hertog, Ridder, &c. L. Admiraal Generaal van Holland en Westvrieslandf, 1687 Brito, Bernardo Gomes de, Portugiesische Schiffbrüchigen Berichte 1552-1602, 1985 Brito, Bernardo Gomes de, Historia tragico maritima, 1987 Bericht aus der großen Zeit der portugiesischen Seefahrt 1552 bis 1602 Bruijn, Drs. J.R., De oorlogvoering ter zee in 1673 in Journalen en ander stukken, 1966 Bruin, J.R., Lucassen, J., Op de schepen der Oost-Indische Compagnie, 1980 Vijf artikelen van J.  de Hullu Bruijn, Jaap R. Varend verleden - De nederlandse oorlogsvloot in de 17de en 18de eeuw, 1998 C Cabot, John und Sebastian, Die Entdeckung von Nordamerika 1497 und die Expeditionen nach Südamerika und in das Nördliche Eismeer, 1985 Cannenburg, W. Voorbeijtel, Beschrijvende Catalogus der Scheepsmodellen en Scheepsbouwkundige Teekeningen 1600-1900, 1943 Cannenburg, W. Voorbeijtel, De Groene Draeck, het snelle schip van Marten Harpertsz. Tromp, 1957